facebook pixel

Det handler om menneskene

Det er tiden mellom møtene som gjør ideer om til handling. Vi er alle blitt digitalt innfødte, med høye forventninger til at ting skal være enkelt og «bare fungere».

Hva inngår i #smartarbeid

previous arrow
Slide 1
Arbeidsverktøy

Arbeidsverktøy

Man utstyrer de ansatte med digitale verktøy som telefoner, nettbrett, pc osv. I tillegg er det også viktig å tenke på lyd og kamera siden nettmøter er kommet for å bli. Hurtig internett og hardware knyttet til dette er viktig. Og så er det slik at det fremdeles trengs å printes iblant.

Nå som mange ansatte jobber hjemmefra er det viktig å sikre at de har riktig og godt utstyr der de er.

Nettmøter er blitt den nye normalen, og dette stiller andre krav til møterom. Godt lys, god lyd, godt kamera, et møterom som gir et profesjonelt inntrykk og sikrer godt samarbeid.

Slide 2

Systemer

Har man oppdaterte og gode arbeidsverktøy, så er neste steg innholdet på disse verktøyene som teller for hvor gode verktøyene egentlig vil fungere og bli utnyttet.

Snakker systemene sammen eller må man gjøre jobben flere ganger?

Er systemene utviklet for å legge til rette for økt automatisering og komme inn i en digital transformasjon?

Er det mulig å samarbeide på tvers mellom enheter og grupper uten å måtte sitte i samme rom? Og uten måtte vente på noen andre at de skal bli ferdige med sine oppdateringer før du kan gjøre ditt?

Det er viktig å ha et fokus på å gi de ansattes arbeidsverktøy systemer som fungerer på tvers av funksjoner. Det vil si å ha tilgang til dokumenter og informasjon ut i fra de funksjonene man har i bedriften. Og kunne jobbe med dette når behovet er der uansett hvor du er.

Viktigheten med å slippe å lete etter informasjon og dokumenter for å kunne utføre jobben sin blir større og større med tanke på effektiviteten. Og da er det viktig med systemer som gir deg riktig fokus og tilgjengelighet ut i fra hvilken funksjon du jobber med der og da.

systemer
Slide 1
kompetanse

Kompetanse

Med alle arbeidsverktøyene, systemene og løsningene på plass, krever det en sterk dedikert kompetanse for å utnytte, vedlikeholde og supportere dette.

Det er derfor viktig å ha tilgang kompetansen. Enten i form av egne ressurser, eller gjennom ekstern samarbeidspartner som har disse løsningene som profesjon og spesialfelt.

(les vår blogg om fordelene ved både å ha intern kompetanse og å leie dette).

Slide 2

Kommunikasjon

I forhold til kommunikasjon som er svært viktig, så er det viktig å kunne formidle informasjon på en bedre og mer effektiv måte til både kunder og de ansatte.

Hvordan kan man få til dette?

Å informere direkte til kunder eller til de ansatte gjøres mer effektivt digital gjennom digitale skjermer som informerer på en effektiv og entusiastisk måte og som ofte skaper økt engasjement. Dette sparer bedriften for tid, og ofte til økt salg og tilfredshet

Kommunikasjon
Slide 1
approve

Vårt svar til dette er #SmartArbeid

Konsekvens med å fokusere på både arbeidsverktøyene, systemene, tilgjengelig kompetanse og kommunikasjon, vil gi resultater. Det vil gi de ansatte en arbeidshverdag med riktig fokus på faktiske arbeidsoppgaver, gode samhandlingsmuligheter i små eller større grupper, muligheten for mobilitet og uavhengighet hvor jobben blir faktisk utført, og en forbedret og mer presis kommunikasjon både internt og ikke minst ekstern.

next arrow

Hva tilbyr Johnet

For å få til alt dette med #SmartArbeid, er det nødvendig å bygge opp intern kunnskap innen alle nødvendige løsninger og teknologier og holde seg oppdatert på disse.

Vi anbefaler heller å abonnere på denne kompetansen hvor du får all nødvendig kunnskap og ressurser tilgjengelig for deg.
Les mer om hva som er det beste valget her.

hva-skal-til

De ulike kompetanseområdene du får tilgang til er:

TEKNISK KOMPETANSE

Teknisk kompetanse

Kompetanse som forstår og har dybdekunnskap på oppsett og funksjoner innen infrastruktur som eks. nettverk, serverteknologi og annen hardware på produktene om hva som er mulig og ikke for å gi de riktige verktøyene til de riktige personene i de ulike prosessene.

Denne kompetansen er også viktig å bygge på til enhver tid for å kunne holde følge med nye og fremtidige løsninger hvor det kommer nye løsninger og teknologi ukentlig.

LØSNINGSKOMPETANSE

Løsningskompetanse

Dette er kompetanse hos ressurser som kan de ulike funksjonelle løsningene i systemene, og kan sette de opp til å fungere som tiltenkt. I tillegg til evnen å bygge kompetansen til de ansatte brukerne så hele organisasjonen er med på samme løp. Man må også ha kompetansen for å få implementert de ulike løsningene i organisasjonen på en god måte slik at de blir benyttet riktig.

FORRETNINGSFORSTÅELSE

Forretningsforståelse

Forretningsforståelsen er en mer rådgivende kompetanse og egenskap til å forstå bedriftenes forretning og utfordringer. For derigjennom kunne rådgi bedriften med å ta i bruk de riktige løsningene og hvordan utnytte de løsningene kundene har eller har behov for ut i fra bedriftens forretningsområde.

ansattes

DE ANSATTES KOMPETANSE I FOKUS

Uansett om dere innfører nye arbeidsverktøy eller løsninger, så er det lite verdt så lenge man ikke har fokus på å gi de ansatte den riktige kompetansen og opplærlingen for å utnytte løsningene.

Johnet fokuserer på å gi dine ansatte denne riktige kompetansen.

Grunnmuren til #SmartArbeid

Grunnmuren til #SmartArbeid bygger på “Johnet.sky” og “Den moderne arbeidsplassen” hvor både produkter og verktøy, systemer
og tjenester, samt tilgjengelig kompetanse for drift, support og forretningsutvikling kan både kjøpes og leies hos oss.

Dette gir dere en løsning som gir bedre oversikt og færre leverandører, færre fakturaer, smidighet i avtalen hvor du vil bli belastet etter det faktiske forbruket, og en lovet tilgjengelighet på support og kompetanseressurser.

Johnet.sky

Den moderne arbeidsplassen

Fysiske løsninger som omfatter områdene:

arbeidsverktoyenearbeidsverktoyene

Arbeidsverktøyene som PC, tastatur, skjermer, web-kameraer osv.

printerprinter

Printer og multifunksjonsløsninger med scannere etc.

moterommoterom

Møterom

digitaldigital

Digital skjermkommunikasjon