Vi ønsker å samarbeide om innhold, se andres og kommentere, gi hverandre oppgaver, ha møter osv. Teams er lagt opp til å understøtte den moderne arbeidsflyten. Team har mange muligheter, så det gjelder å velge hvilke du skal utnytte og hvordan. Og her trenger mange ekstern hjelp fra noen som kjenner Teams, og som har hjulpet andre.

Her er noen av mulighetene i Teams

Få struktur på kommunikasjon og samhandling

Gjennom og sette opp Teams, og kanaler under hvert team kan man strukturere dialog. Dersom en kanal er knyttet til et spesifikt prosjekt, kan du enkelt gå inn i kanalen, se all dialog tilknyttet prosjektet og gå under «filer» og se filer tilknyttet prosjektet. Dersom man lykkes med å etablere en god struktur her kan dette virkelig strukturere opp dialogen.

Fa struktur pa kommunikasjon og samhandling
Moter mer enn et webmøte

Møter – mer enn et webmøte

Webmøter er det mange som leverer, men Teams leverer det på en smart og god møte. Visste du at du kan kalle inn til møte i Microsoft Teams og legge møtet inn i en kanal? Da vil møteinnkallelsen også vises i kanalen, all dialog i møtechatten legges i kanalen, og dersom møtet tas opp legges opptaket automatisk i kanalen.

Kommunikasjon og To do’s

Teams er en ny måte å samhandle på. Men det er viktig at kommunikasjon og samhandling er effektiv. Det betyr blant annet at «støy» må forsøkes å begrenses. Og når noen sender noe som krever en oppgave, må dette identifiseres for å sikre oppfølging. Her finnes det flere muligheter, blant annet Planner, et prosjektstyringsverktøy fra Microsoft som også kan være en del av en kanal i Teams. Du kan legge til et Planner-board i en Teams-kanal og ha full oversikt over fremdrift av alle oppgaver.

microsoft planner
Johnet hjelper deg i gang med Teams kickstarter

Johnet hjelper deg i gang med Teams kickstarter

Teams kickstarter programmet har som mål å få deg i gang med Teams. Det passer for dere som allerede er i gang, skal i gang, eller ønsker å bruke Teams smartere.

Første del er at vi har en kort samtale for å skissere hvor dere er i dag og hva som er målet med Teams.

Vi samles deretter til 2-3 timers workshop, hvor vi setter mål, kartlegger nåsituasjon og setter veien videre. Vi avslutter workshopen med å legge en roadmap.

Vi avtaler deretter 2 oppfølginger, på Teams.

Teams Kickstarter koster 8900,-

Kontakt

Robert Aaslund Langerud

Robert Aaslund Langerud

Senior IT salgskonsulent

Spesialitet:

Den moderne arbeidsplassen

Kjetil Halvdan Hansen

Kjetil Halvdan Hansen

IT-salgskonsulent

Spesialitet:

Mye om moderne arbeidsplassen – eksisterende

john-arild

John Arild Putten

Senior IT salgskonsulent

Spesialitet:

Server og nettverk – teknisk