facebook pixel

Kundereisen

Gir deg økt resultat gjennom fokus på kompetanse og de ansatte.

Vi har delt reisen inn i …

Smart Etablering

Vi starter med et kartleggingsmøte hvor vi går gjennom:

 • Hva er nå-sitausjonen?
 • Hvordan jobber dere i dag?
 • Hva er deres ønsker og mål?
 • Kort innføring i #SmartArbeid-verktøyene og se på mulighetene
 • Kartleggingsskjema gjennomgås for å gi løsning på effektiv imlementering

I løsningsbekrivelsene vil dere få en rapport med forslag til løsning, pristilbud og forslag til videre roadmap for å gi de ansatte nødvendig kompetanse på systemene.

discussion

Smart Oppstart

Dette er en halvdags workshop for deg som nylig har kjøpt inn en ny løsning og skal i gang, med for eksempel Micorosft 365. Altså for deg som er på nybegynnernivå.

Målet med workshoppen er å komme i gang på en riktig og god måte med verktøyene, og legge en plan for hvordan få hele organisasjonen opp på riktig kompetanse slik at verktøyene benyttes uten å tenke over det.

Agenda:

 • Målsetting
 • Behovskartlegging gjennom å se på dagens prosesser og struktur
 • Innføring i MS Teams og funksjonene samt dokumenthåndtering for å se på måten det kan benyttes på
 • Legge en videre roadmap
 • Halvtimes oppfølgingsmøte i etterkant på Teams oppbygging
meeting

Smart Forbedring

Dette er en halvdags workshop for dere som har implementert et nytt verktøy og brukt det en periode, men føler at dere kan bruke det enda smartere. Det kan for eksempel være at dere har implementert Microsoft Teams, men enda ikke benytter alle mulighetene og dermed ikke høster de effektivitetsgevinstene dere skulle ønske.

Da er det fint å ta en workshop hvor vi sammen ser på hvordan dere kan utnytte verktøyene bedre og mer effektivt i hele organisasjonen. Vi er eksperter på IT, dere er eksperter på deres bedrift, og sammen får vi dere et steg videre.

Varighet:

 • Inntil 3 timer

Agenda:

 • Målsetting
 • Nå-situasjonen og slik jobber de i dag
 • Gjennomgang av mulighetsbildet og eventuelle andre applikasjoner i M365 porteføljen
 • Legge en roadmap for videre forbedring

Du får i etterkant tilsendt en analyserapport som beskriver mål og anbefalt vei (roadmap) for å komme dit dere ønsker som et resultat etter workshopen.

seminar